Mer om oss

Mitt navn er Marek Wielgosz, daglig leder og visuell didaktiker. Det betyr at jeg liker å foredle og veilede utvikling på visuelle premisser. Så hva ønsker du: Personlig visualisering på din utviklingsvei eller pedagogisk visualisering på din karrierevei? Behov for pedagogisk visualisering for læringsmål eller personlig motivjakt for utviklingsbehov?

Lærings- og kulturbevisst bildesyn, visuelle hensyn, dynamisk posisjonering og utviklende bildeforståelse er vårt fundament for tilpasset visualisering via veiledning for indre -, pedagogisk og innovasjonsarbeid.

"Å se "det å se" er ikke en nisje i nisjen, men det fruktbare i å vise ditt indre blikk sammenholdt med andres syn på deg som seende, et utviklingsforhold mellom din indre - og ytre visualisering?" MW

"Fra palett til fortelling" er vårt konspt for personlig vekst  via personlig veiledning på timebasis eller prosessledelse av kurs for grupper i unike omgivelser som utsøkt inspirasjon for indre arbeidsro. Det var slik firmaet og vår lange tradisjon for personlig vekst begynte som intelligent ferie - feriekurs som utviklingskurs.

Er du ute etter å utvikle din visualiseringsevne for lærerike bildevalg eller egen bildeevne for personlig symbolbruk - visuelle forenklinger for hjernen eller frigjørende klarhet for hjertet? Visuell karriereveiledning som karriereløft - eller karriereskift? Visuell innovasjonmetodikk for selvstartere? Eller profilering via designløsninger som visualiseringsløsninger?

Visuell huske-, studie-, presentasjonsteknikk, tilpasset visualisering, visuell tjenesteutvikling eller visuell didaktikk- og metodeutvikling?

Når vi visualiserer: Hvordan fange den rette stemningen, spisse den kontekstavklarende verdien i situasjonen eller avgrense de rette øyeblikkene for relevans eller autentisitet? 

Vi tilbyr tilpasset visualiseringsmetodikk for bilder som forklarer, forløser eller fornyer, eller visuell didaktikk for pedagogisk arbeid, indre arbeid eller innovasjonsarbeid:

> mindfulnessbasert tilnærming til forbedringsarbeid, forretningsavklaring og innovativ intuisjon

> didaktisk design, didaktisk regi eller profileringsløsninger?

> personlig symbol- eller pedagogisk bildebruk?
> veiledningsbasert videoobservasjon

> visualiserng for tolketjenester
> bildero som kreativ arbeidsro
> reflektert synsinformasjon
> praktisk visualisering

> folieringsløsninger

> nyttig bildesyn

visuell-refleksjon.no

Kursing, coaching, videocoaching, foredrag, seminarer og utviklingsprosjekter for forklarende og utviklende bilde- og symbolbruk i indre arbeid og pedagogisk arbeid. Hva med et utviklingskurs for personlig vekst eller pedagogisk inspirasjonskurs i visuell didaktikk?

reflektert-visualisering.no

Vi hjelper deg, skoler og bedrifter med pynt, dekor, foliering av læremidler for pedagogisk arbeid, med profilering i markedsarbeid eller skilt i informasjonsarbeid. Hva med gatebukker, plakater, magnetreklame, bannere og veggvideor som fasadekommunikasjon i storformat? Trenger du didaktiske designtjenester eller didaktisk regi for formidlingsklarhet?

ubekymret-visualisering.no

Vi støtter deg, gründere, kunnskapsbedrifter og lærende organisasjoner via bildespråk som metaspråk. Hvordan utnytte visuell nytenkning i innovasjon? Når gir visuell kreativitet, via mindful bildero for indre arbeidsro, deg et intuitivt forsprang eller organisasjonen en retning for innovasjonslyst? Å utvide nevroplastisitet, mellom din åpne intuisjon og organisasjonens analytiske kapasitet, gir metaintelligente bilder fremfor glansbilder: Hjelp til mindfulnessbasert tilnærming til forbedringsarbeid - eller bildekraft som innovasjonskraft.

Mer om oss

 

 

 

 

 

Vi bruker «cookies» for å forbedre vår digitale synlighet. Ved å fortsette å bla gjennom nettstedet godtar du denne bruken. Mer info?