Pedagogisk visualisering

Hvordan kan du få mer ut av din bildeevne, eller på hvilken måte kan organisasjonen foredle sin visualiseringsevne, til fordel for pedagogisk formidlingsklarhet i synsinformasjon - som forståelig synlighet. Vi er til for kreativ og uanstrengt å læringsrette visualisering i læringsvirksomhet:

Hvordan visualisere det som nytenkes? Hvordan visualiserer organisasjonen fremsynt nytenkning? Hva med bilder som forklarer, forløser og fornyer i pedagogisk arbeid?

Vi tilbyr visuell tjenesteutvikling via visuell didaktikkforståelse, via kurs, foredrag eller pedagogisk veiledning, for visuelle læringsstrategier, interaktiv undervisning og reflektert formidlingsklarhet, didaktisk design for sanne lettelser for hjernen eller didaktisk regi som læring fra film tilegnet hukommelsen:

Lærerike bildevalg, læringsfremmende bildeoppgaver, visuell didaktikk- og metodeutvikling, læringsbevisst bildebruk, miniatyrstudio som metode, pedagogisk fotgrafering, bildeforløp som læringsforløp, kulturbevisst bildesyn, bildeaktiviteter som læringsaktiviteter, lærerike animasjoner, video som pedagogisk redskap,  filmkunnskap eller veiledningsbasert videoobservasjon?

Vi støtter deg, skoler og bedrifter med utviklende og lærerik synsinformasjon, bildeforløp som lærerike trivselsforløp, folierte læremidler og læringssamfunnets bildespråk. Visuell Refleksjon benytter bildespråk som nøkkelspråk - utnytter aktiv bildemetodikk som hjelper deg/organisasjonen videre i egen tenkning via visuell nytenkning, digital - eller innovativ tenkning.

Vi får deg/organisasjonen til å finne eller selv skape bilder som frigjør, utfordrer eller inspirerer. Vi sprer visuell didaktikkforståelse - uansett visningsflate, presentasjonsvariabler eller presentasjonsform:

Velg mellom tilpasset visualisering for visuelle hensyn, gjerne huske-, studie- eller presentasjonsteknikk på visuelle premisser. Velg mellom foredrag, utviklingsprosjekter seminarer, kurs, videocoaching eller pedagogisk veiledning på timebasis.

 Pedagogisk visualisering

Vi bruker «cookies» for å forbedre vår digitale synlighet. Ved å fortsette å bla gjennom nettstedet godtar du denne bruken. Mer info?