Pedagogisk veiledning

En times veiledning i lærerik visualisering  kr.      777
En times tolking, eller ulike språk som undervisning, via visuelle forenklinger (norsk, dansk, polsk, engelsk, tysk) kr.   1 077
Et frokostseminar kr.   7 777
Et miniseminar kr. 17 777
Et arbeidsseminar kr. 39 777
Et utviklingsseminar ut fra oppdragsgivers ramme kr. 41 777
Et utviklingsseminar ut fra vår ramme kr. 60 777
Et inspirasjonsforedrag kr. 22 777

 

VELG MELLOM

 • Læringssamfunnets bildespråk  i den digitale tidsepoken
 • Mangelen på visuelle didaktikere i bildeforbrukets tidsalder
 • Bildespråk som nøkkelspråk
 • Visuell utviklingskompetanse i læring og vekst
 • Visuell didaktikkforståelse
 • Bildeforbruk mellom tålmodig biologi og utålmodig bildeteknologi
 • Visuell veiledningspedagogikk
 • Visuell refleksjon i bildesamfunnet
 • Visualisering som personlig symbolikk
 • Visualisering som pedagogisk bildebruk for lærende organisasjoner
 • Er skriftligheten truet i bildeforbrukets tidsalder? 

 

Inspirerende foredrag

Foredrag om visuell studieteknikk I kr. 16 000
Foredrag om visuell presentasjonsteknikk II kr. 17 000  
Foredrag om visuell hukommelsesteknikk III kr. 18 000  
Alle tre foredragene som foredragsrekke  I + II + III kr. 35 000  
Foredrag om visuell veiledningspedagogikk            IV kr. 22 000
Fra bildesyn til læringssyn via bildespråkets metaverdi  kr. 37 777
Et spesialtilpasset foredrag     kr. 47 777
Fra presentasjonsvariablene i førdigital grafikk til visuell didaktikk i den digitale tidsalder  kr. 37 777

Kunnskapskonkurranser på visuelle premisser

Vi skreddersyr en quiz via din visuelle humor  kr. 37 777
Vi leder gjerne vår selvproduserte bildequiz    kr.   4 777
Vi visualiserer din/firmaets/festens bildequiz     kr. 27 777
Vi lærer deg å visualisere din egen bildequiz   kr. 18 777
Vi tilbyr arrangementet/seminaret/kampanjen en spesialtilpasset quiz på visuelle premisser  kr. 38 777


VELG MELLOM ULIKE QUIZ

 • kunnskapsbasert repeterende
 • ekstern og utviklingsorientert
 • intern og opplæringsrettet
 • leken og underholdende 
 • lett oppsummerende
 • god blanding
 • ren humor
 • annet?

 

Prakisnære spesialkurs med praktisk visualisering

Et spesialkurs i A didaktisk design eller B didaktisk regi
 • pris for bedriftsintern opplæring via internkurs
 • pris for et interkommunalt utviklingsprosjekt prises etter avtale

kr. 67 777

Spesialkurs i bruk av pedagogisk fargefokus

 • pris hvis det praktiske ordnes av oppdragsgiver via internkurs
kr. 57 777

kr. 37 777
Et spesialkurs i migrasjonspedagogisk bildebruk kr. 33 777
Et spesialkurs i digital synlighet via utformingen av en ny
nettside: Webutvikling som organisasjonsutvikling via kvalitetsarbeid
Kr. 44 777

 

Inspirasjonskurs eller motiverende kursrekke?

Kurs A i visuell studieteknikk   kr. 23 000
Kurs B i visuell presentasjonsteknikk    kr. 24 000
Kurs C i visuell hukommelsesteknikk    kr. 25 000
Kurs D i visuell veiledningspedagogikk  kr. 28 000
Kurs A + B                             kr. 39 000
Kurs A + B + C                          kr. 62 000
Kursrekka A+B+C+D     kr. 88 000

 

Vi trener på ferdigheten visuell refleksjon

A Vi øver oss i visuell refleksjon, vektlegger indre bildeevne
   som konkret utgangspunkt for ytre visualiseringsevne  
kr. 25 777
B Vi øver oss praksisnært i pedagogisk visualisering kr. 26 777
C En erfaringsnær og utfyllende kombinasjon av teori/praksis kr. 37 777
Hele kursrekka A + B + C gir prisreduksjon kr. 67 777 
Et skreddersydd kurs for ca. 20 personer kr. 57 777
Et inspirasjonskurs i visuell didaktikkforståelse kr. 34 777 
Et inspirasjonskurs i bildekraft som metakraft i innovasjonsarbeid kr. 37 777   
Et kurs i spesialpedagogisk bildebruk  kr. 37 777

 

Fra bildesyn til læringssyn for innovasjonslyst - fra et utvidet tekstbegrep til et viere læringsbegrep kr. 47 777
 • samme kursinnhold med oppdragsgivers ramme for internkurs  
kr. 37 777
Vi tilbyr et kurs i fotoserier/digitale fortellinger via miniatyrstudio som metode    kr. 47 777
 •  samme kurs, men med oppdragsgivers ramme for internkurs    
kr. 37 777
Et kursprogram for visuell foredling av tolketjenester    
 • kontekstavklarende bildebruk
 • psykologisk kontrakt via riktig bildevalg
 • de psykologiske barrierene i kommunikasjonen
 • tospråklig identitetsforvirring og krysskulturell forståelse
Prises etter avtale
Et kursprogram for visuell didaktikk i læringsarbeid via pedagogisk synsinformasjon mellom visuelle oppgavestrategier og visningsflater. Programmet balanserer presentasjonsvariabler og presentasjonsformer, kombinerer digital/analog klasseledelse med lærerik bildeforståelse via læringssamfunnets bildespråk i bildeforbrukets tidsalder          Prises etter avtale
Et spesialkurs i bruk av observasjonsvideo i veiledning, dvs veiledningsbasert videoobservasjon for praksisutvikling  kr. 57 777

WEBUTVIKLING VIA TJENESTEUTVIKLING SOM UTVIKLINGSPROSJEKT

En ny nettside som synlig tjenestetilbud - bedre tjenestebeskrivelser mellom klart skriftspråk og relevant bildespråk. Vi tilbyr et større utviklingsprosjekt for fornyelse av organisasjonen som en bedre tjenesteleverandør. Metodikken er en blanding mellom digital kunde-/brukerbehandling og nyttig visualisering.

Vi bistår proaktivt med prossesledelse, prosjektstyring, praktisk bildekommunikasjon og pedagogisk veiledning for
tjenesteutvikling via digital kunde-/brukerhåndtering. Via nettstedets formidlingsklarhet vil organisasjonens nettside
fremstå mer levende mellom dynamisk og statisk informasjon. 

 
Prises etter avtale

Noen spesielle tilbud

Kurs i produksjon av A motivasjonsvideo eller B portrettvideo kr. 67 777
 • samme kursinnhold, men med oppdragsgivers ramme for internkurs 
kr. 47 777

Vi kombinerer pedagogisk drama med veiledningsbasert videoobservasjon til fordel for kvalitetsarbeid.
Organisasjonens team forener det erfaringsnært motiverende i pedagogisk drama med det praksisnært yrkesrelevante. Gjenkjennelige problemstillinger og kjente dilemmaer bringes inn via praktisk samtaletrening.   

kr. 67 777

el. 47 777

TEAM + BELBINS ROLLEMODELL + PEDAGOGISK DRAMA + VIDEO  =   KONSEPT FOR UTVIKLINGSARBEID

Veiledningsbasert videoobservasjon via pedagogisk drama for team. Vi tar utgangspunkt i Belbins teamrollemodell.
Han studerte team i 7 år. Vi starter med en animert presentasjon av forholdet mellom kvalitet og fremdrift i effektive team. Selvfølgelig laget av Visuell Refleksjon.  
kr. 77 777

el. 57 777

VISUELL NYTENKNING SOM REN INSPIRASJON - DEMONSTRERT VIA EN GAMMEL OVERHEADPROSJEKTOR

Visuell retorikk er undervurdert. For noen år siden kalte en professor overheadprosjektor for "tekst-kaster".
Vi vil legge på lysark med reflektert synsinformasjon, vise hvor effektivt vi kan bruke lysark i kombinasjon med overheadprosjektor

 

kr. 37 777

el. 27 777

 

HELT SPESIELLE TILBUD  
Tre kurs i én kursrekke - lærerik fotografering, didaktisk grafikk og didaktisk regi av pedagogisk videoinnhold      Prises etter avtale
Regi av veggbasert videoinnhold som kommunikasjon i storformat. Spesialtilpasset veggvideo som spesialbestilling Prises etter avtale
Leie av laserprosjektor(er), produksjon av veggvideo for store visningsflater, med eller uten vår stålkonstruksjon som bærende bakgrunn, avhenger av vårt bidrag via enten delansvar eller totalansvar for arrangementet Prises etter avtale
Vårt bidrag på en nøkkelkonferanse kr. 77 777
Vi bruker «cookies» for å forbedre vår digitale synlighet. Ved å fortsette å bla gjennom nettstedet godtar du denne bruken. Mer info?